Puheenjohtaja Esa Kanervan pääkirjoitus Toveriseuran Viestilehden tammikuun 2023 numeroon

Ihmisten sitoutuminen puolueisiin, ay-liikkeeseen ja jopa yhdistystoimintaan on jo vuosia hiipunut. Tästä seuraa paitsi puolueitten jäsenmäärien lasku, yleinen kansalaisaktiivisuden hiipuminen, ehdokashankinnan vaikeutuminen ja vapaaehtoisten vaalityöntekijöitten niukkuus. Mistä on kysymys?

Maailma on muuttunut, tietenkin. Maailma pyörii nykyään internetin ympärillä. Moderni yhteiskunta on entistä yksilöllisempi, itsekeskeisempi ja toisaalta perhekeskeisempi. Puoluetyössäkin keskeiset toimijat, perinteiset duunarityöyhteisöt, ovat hajonneet. Samoin ammattialojen puolueyhdistykset ovat menettäneet yhdistystoiminnassa merkitystään. Muuttoliike sekoittaa Suomen väestöä eikä kukaan kuvittele asuvansa esimerkiksi Tampereen Rantaperkiössä tai Teiskossa koko ikäänsä, kuuluvansa alueen työväenyhdistykseen 50 vuotta tai jonkun tehtaan yhdistykseen koko ikäänsä.

Demokraattinen yhteiskunta tarvitsee puolueita. Miten vastata maailman muutokseen siten, että puoluelaitos ja Suomi pysyy demokraattisena oikeusvaltiona tulevatkin sata vuotta? Persoonaton sosiaalinen media ei voi korvata puolueita, demokratiaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Pelkkä ehdokkaan sometus ei vaaleja ratkaise, aitojen kohtaamisten merkitys on tullut todistetuksi vaalikentillä ja toritapaamisissa.

Kun tarkastellaan demariyhdistysten aktiivien profiileja, keitä puoluetyöstä puuttuu ja keitä sinne tarvittaisiin? Kaikki vastaavat yhteen ääneen, nuoria ja etenkin nuoria naisia. No miten heitä saataisiin mukaan puoluetyöhän? Etsimällä keinoja mahdollistaa lapsiperheiässä olevien osallistuminen ja alkamalla kasvattaa poikiamme sellaiseen tasa-arvoon, että perheen nuori äitikin voi tasavertaisesti lähteä mukaan politiikkaan.

Kunnallisjärjestössä on tiedostettu yhdistystoiminnan tilanne ja sen hallitus on ryhtynyt toimiin. Perataan alkuun läpi koko yhdistyskenttä ja haetaan ratkaisumalleja hiipuvaan toimintaan. Yhteistyöstä löytyy alkuun ratkaisuja ja myöhemmin löydettäneen konkreettisia uusia toimintatapoja. Miltä kuulostaisi nuorten lapsiperheiden lapsille demarivaarien järjestämä lapsiparkki kokousten yhteydessä? Toveriseura on käynyt keskusteluja mahdollisesta yhteistyöstä Tampereen kirjatyöntekijöiden kerhon, Tahmelan TY:n ja Pispalan TY:n kanssa toiminnallisesta yhteistyöstä. Toveriseura kutsuu ko. yhdistysten edustajat toukokuussa keskustelemaan syksyn ohjelmasta ja ko. yhdistysten jäsenet tervetulleeksi keväällä järjestämiimme tilaisuuksiin. Ohjelma on tässä lehdessä.

Tänä keväänä käydään eduskuntavaalit. Toveriseuran ehdokas on kansanedustaja Pia Viitanen. Toveriseuran johtokunta päätyi häneen ennen kaikkea kokemuksen ja näyttöjen perusteella. Palon ja innostuksen kansanedustajan työn tekemiseen tunnistaa. Sitä ei voi bluffata!

Esa Kanerva