Miksi kannatin ratikan kakkosvaihetta?

  

                                                                                                                                       19.10.2020

Muutama perustelu, miksi ratikan kakkosvaihe kannattaa rakentaa nyt ja heti ykkösen perään.

1. Rakentaminen pitää talouden pyöriä liikkeellä. Talouden laskusuhdanne on erinomainen aika julkisille infrainvestoinneille. Samalla voidaan pehmentää koronan taloudelle aiheuttamaa kuoppaa. Samalla varaudutaan pandemian jälkeiseen aikaan ja mahdolliseen kasvuun.

2. Ratikkaliikenne on osa kaupungin hiilineutraalisuustavoitteiden toteuttamista.

3. Verovaikutukset ovat merkittäviä, 40-45 % rakentamiseen sijoitetusta eurosta palautuu takaisin veroina tai veroluontoisina maksuina.

4. Tarvitsemme nyt kaikki työpaikat, jotka ovat saavutettavissa. Miljoona rakentamiseen sijoitettua euroa tuo välittömästi viisitoista työpaikkaa ja välillisesti moninkertaisesti.

5. Rahataloudessa on lainanottajan markkinat, pitkäaikaisille lainoille on saatavissa edullinen korkotaso.

6. Ratikka on merkittävä tulevaisuusinvestointi, lisää elinvoimaa, kilpailukykyä ja kaupungin vetovoimaa.

7. Kallis perusinfra on jo rakennettu, rakentamista ei kannata jättää kesken.

8. Meillä on loistava organisaatio suunnittelemaan ja toteuttamaan tulevakin hanke, sitä ei saa päästää hajoamaan missään tapauksessa.

9. Kysymyksessä on seudullisen kehittämisen funktio, ratikka on Keskuspuhdistamon jälkeen merkittävin seudullinen hanke toteutuessaan.

Siksi jaa ratikalle. 

Esa Kanerva