Vastuutonta vanhustenhoitoa


                                                                                                                  14.9.2018
Nykyisen suomalaisen vanhustenhoidon lähtökohta ja arvopohja ovat olleet viimeiset vuosikymmenet hukassa. Yleinen käsitys on ollut se, että vanhukselle riittäköön ravinto, sänky ja suihkutus. Ihmistä saattaa siis odottaa vanhetessaan pahimmillaan yli vuosikymmenten häkkituomio. Menettäessäsi fyysisen toimintakykysi tai henkiset mahdollisuutesi hoitaa asioitasi, sinut suljetaan 25 neliön tilaan, ”kultaiseen” häkkiin. Siellä olet etkä muuta voi. Vapaa kävely ja parempi tilanne ovat niillä, jotka pystyvät liikkumaan ja itse avaamaan oven. Muussa tapauksessa olet annettavan avun varassa. Jonakin päivänä apua saa, toisena mahdollisesti ei. Laitosruokaa annetaan, mutta kaikki syövät sitä, mitä tarjotaan. Suihkuun pääset kerran viikossa, jos hoitajia on sillä viikolla riittävästi. Ulkoilmasta ja liikkumisesta laitoksen ulkopuolella voit vain haaveilla. Juttuseurana toimivat laitoksen muut asukkaat. Pappi käy puhumassa mukavia silloin tällöin. Aamuyön tunteina olet yksin ja omillasi.

Kuinkahan moni päättäjä vaivautuu miettimääni, miten vaativaa vanhusten hoitotyö ylipäätänsä on. Ajattelu ja asenteet ovat vinoutuneet ja harhautuneet sivuraiteille jo aikoja sitten. Ala on huonoiten palkattua ja myös siksi aliarvostettua. Iäkkäitämme on pidetty laitoksissa perushoidon kohteina eikä suinkaan kohdeltu ajattelevina ja tuntevina ihmisinä. Vanhustenhoidon lähtökohtana tulisi olla tiukat eettiset säännöt, ihmisarvon kunnioittaminen ja yksilöllisyyden takaaminen. Hoitoa toteuttavien tulisi olla ammattilaisia. Miksi? Paitsi fyysisesti hoitotyö on raskasta, niin vanhusten hoitaminen vaatii osaamista ja henkistä kuntoa. Ei ole helppoa toimia eettisesti oikein ja inhimillisesti, ellei sinulla ole valmiuksia kohdata sairasta vanhusta.                                                                                          
Ammattitaitoon kuuluu taito käsitellä omia tunteita ja reaktioita. Saman ihmisen kanssa päivästä toiseen toimeen tuleminen puuduttavassa arjessa vaatii myötäelämisen kykyä ja henkistä paineensietoa. Vanhus vie huonona päivänään hoitajan henkiset voimavarat äärimmilleen. Ellei hoitajalla ole ammattitaitoa ja osaamista, voi tapahtua mitä vain. Ammattitaitoa on käyttäytyä joka tilanteessa ammatillisesti ja hoitajalla on aina vastuu vuorovaikutuksen onnistumisesta. Pinna ei saa palaa. Toimiiko kouluttamaton ihminen vastuullisesti, on sattumanvaraista. Kamala tilanne sinänsä, jos tilanne lähtee hoitavan ihmisen käsistä. Siitä syystä perusvaatimuksena tulee olla, että vanhusten kanssa ei saa työskennellä yksin täysin vailla ammatillista koulutusta oleva työntekijä. Tämä laatuvaatimus ei nykyisin täyty

Miksi työntekijällä täytyy olla koulutusta ja osaamista vuorovaikutustilanteissa? Hänellä pitää olla kyky tunnistaa omassa itsessään tapahtuvat psykologiset lainalaisuudet ja sudenkuopat. Yleisempiä ilmiöitä ovat tunteensiirrot. Hoidettava vanhus voi nähdä hoitajan esimerkiksi hyvin pelottavana ilman syytä. Tai hän alkaa käyttäytyä hyvin hyökkäävästi hoitajaa kohtaan syyttä. Kysymys saattaa olla ns. transferenssi-ilmiöstä. Vanhuksen reaktiot kumpuavat menneisyydestä ja hän voi sekoittaa hoitajan johonkin toiseen ulkonäöltään, käyttäytymiseltään tai puhetavaltaan samankaltaiseen ihmiseen. Tunteensiirto voi olla joko positiivista tai negatiivista. Hoitajan tulee varoa myös sitä, ettei hän siirrä omia tunteitaan vanhukseen muista ihmissuhteistaan. Ammattitaitoa on pysyä hoitosuhteissa riittävän lähellä ja samalla kyllin etäällä. Nämä edellä mainitut ilmiöt hoitosuhteissa voivat olla todella rajuja. Elävästä elämästä löytyy esimerkkejä käsittämättömistä hyökkäyksistä auttavaa ihmistä kohtaan ja päinvastoin. Asiakkaiden väkivalta terveydenhuollon henkilöstön työssä on arkipäivää, onneksi hoitajien aggressiot vanhuksia kohtaan ovat harvinaisia, muttei mahdottomia. Piilokiusaamista ja tarkoituksellista hoidettavan laiminlyöntiä tapahtuu useammin.

Vanhusten hyvä hoitaminen on suuri yhteiskunnallinen ja eettinen kysymys. Totuus on se, että nykymallilla emme voi jatkaa. On löydettävä uusia ratkaisuja. Emme voi sulkea vanhuksiamme yksinäisyyteen ja ammattitaidottomien ihmisten käsiin. Vanhus on ihminen, kerrataan ihminen, jolla on omat tunteet, ajattelu, läheisyydenkaipuu ja samanlainen tahto toteuttaa itseään kuin nuoremmilla ikäpolvilla. Eivät rakastaminen ja rakastetuksi tulemisen kaipuu häviä. Työssäkäyvän sukupolven on ryhdistäydyttävä. On muistettava tarina ruokakaukaloa veistävästä pojasta. Isän kysyessä pojalta, mikä siitä valmistuu, hän vastasi, että samanlainen ruokakaukalo, josta ukki joutuu nykyisin syömään, sinua ja äitiä varten. Asumisen muodot on ajateltava uudestaan. Tehdään asuntoja samalle kampukselle opiskeleville nuorille, työssäkäyville, päiväkodeille ja vanhuksille. Sitoutetaan porkkanoin nuoret auttamaan työssäkäynnin tai opiskelun ohella tukityötä vanhusten parissa. Ammattilaiset tekevät aina varsinaisen hoitotyön, koska se ei ole mitä tahansa hanttityötä. Se vaatii koulutusta, osaamista ja tiukkaa moraalia.

Esa Kanerva