Hoitajilla on muitakin murheita kuin palkkaus
                                                                                                                                      6.2.2018

Palkkatavoitteilla on helppo profiloitua hetkeksi ja samalla siirtää syrjään isot nurkan takana odottavat ongelmat. Palkankorotus lämmittää hetken. Nillä ei kuitenkaan ratkaista vajaan kahden vuoden päästä edessä olevia työvoimaan kohdistuvia uhkia. Edessä on ennen kokematon henkilöstön siirto ja marssisulkeiset maakuntaan ja yksityisille työnantajille. On arvioitu noin 60.000 kuntien tai kuntayhtymien työntekijöiden siirtymisestä yksityissektorille valinnanvapausjärjestelmän toteutuessa. Pakkoyhtiöittämisen kaaduttua on koko paletti auki eikä kukaan pysty arvioimaan, kuinka paljon tarkasti ihmisiä siirtyy.

Yksittäisen työntekijän näkökulmasta on kysymys ”karjamarkkinoista”. Voidaan kuitenkin ennakoida, että työpaikat tulevat vähenemään. Hallituksen säästötavoitteet edellyttävät palvelutuotannon tehostamista ja yksityiset työnantajat toimivat markkinatalouden ytimessä. Yksityinen ja kolmas sektori kilpailevat työvoimasta ja asiakkaista julkisen sektorin kanssa. Tästä seuraa myös se, että julkisen sektorin työntekijän irtisanomisriski kasvaa.

Liikenteestä tuttu työvoiman kierrätys kilpailutusten jälkeen työnantajalta toiselle tulee isääntymään. Asiakkaiden valinnanvapaus ja hyvinvointikeskuksen vaihtohalukkuus ovat vaikeasti ennustettavia. Jos asiakkaat siirtyvät, siirtyy myös työvoima. Vaeltaminen työpaikojen perässä on tosiasia.

Tällä hetkellä yksityisen puolen palkat ovat hieman matalammat kuin julkisella puolella. Työnantajien työsopimusshoppailu tulee lisääntymään kilpailun kiristyessä. Valitaan sopivin ja halvin työehtosopimus.

Valitettavasti myös vuosia kestävä sotehallinnon uudistus syö rahaa ja voimavaroja jatkossakin ja ne ovat poissa suorittavasta työstä. Organisaatioitten rakentaminen, henkilöstön siirrot, omaisuuksista sopiminen ja päällekkäisyyksien purkaminen ovat välttämättömiä tehtäviä.

 Työehtosopimusneuvotteluissa kannattaisi näin ollen nostaa keskiöön myös tekstikysymykset, esimerkiksi lainsäädäntöä täydentävät selvät pykälät työntekijöitten turvaksi muutostilanteissa. Tällainen voisi olla esimerkiksi velvoite siirtosopimusten tekemisestä muutostilanteissa.

Esa Kanerva