Verokarhun tulee olla oikeudenmukainen


                                                                                                                              4.11.2016

Pitää aluksi miettiä, miksi yleensä veroja kerätään. Veroilla kustannetaan julkinen talous ja tulonsiirrot noin pääluokkina. Julkinen talous pitää sisällään mm. valtion ja kuntien järjestämät palvelut. Julkisia palveluita ovat mm. kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut, päivähoito, koulutus, joukkoliikenne, tiet, kadujen kunnossapito, puhdas vesi ja valtion hoitama sisäinen ja ulkoinen turvallisuus sekä esimerkiksi Kela. Verotusjärjestelmän täytyy olla sellainen, että se on oikeudenmukainen kaikkia kansalaisia kohtaan ja häiritsee mahdollisimman vähän talouden toimintaan. Kotitaloudet tekevät pitkäjänteisiä hankintoja, jolloin verotus ei voi olla äkkiarvaamatonta ja tempoilevaa. Sipilän ees-taas-hallituksen päätöksiä on leimannut epäjohdonmukaisuus tällä politiikkalohkolla. On otettu käyttöön uusia verotukia samalla, kun veroasteita on nostettu. Missään vaiheessa ei ole tullut kuvaa huolellisesta ja johdonmukaisesta valmistelusta.

 

Uusien verojen keksiminen on vaativaa tuotteistamista. Verojen tulee perustua siihen, että verotuksen kohdetta ei voi siirtää pois maasta, vaan sen tulee olla vahvasti kiinni ”isänmaassa” tai järjestelmää ei voi muutoin kiertää. Tällaisia ovat mm. maaomaisuus, metsät, kiinteistöt ja mökit. Suomalaista työtä tehdään Suomessa ja siitä maksetaan tuloveroa. Liiketoimintaa harjoitetaan täällä ja siitä maksetaan veroa tuloksen perusteella. Kulutusveroa me maksamme arvonlisäverona joka tuotteesta ja ympäristön haittaveroa energiasta, kuten sähköstä ja polttoaineista. Hallitus on keksinyt ja suunnitellut uusia tuotteita kohdistamalla maksuja veneille, moottoripyörille ja mönkijöille.

 

Verotuksen tulee kestää myös eettisen tarkastelun. Ei voi olla oikein, että sakkomaksuja kerätään viilaamalla pilkkuja liikenteessä ja samalla vaarannetaan liikenneturvallisuutta. Tolppakameroiden luona hidastetaan ja aiheutetaan turhaa vaaraa perässätulijoille, koska nopeustoleranssit on vedetty tiukalle, jotta saataisiin kerättyä rahaa Orpon pussiin. Suomessa on pakko asua lämmitetyissä asunnoissa. Kiinteistöveron korotuksella saadaan aikaan vastikkeiden ja vuokrien korotukset. Ne koskettavat jokaista suomalaista. Moni ihminen saa asumistukea, jonka maksaa julkinen sektori. Se on rahan siirtelyä kassasta toiseen.Tuen saaja kuitenkin häviää, koska asumistuet eivät nouse korotusindeksin jäädyttämisen vuoksi. Kiinteistövero rokottaa myös yleishyödyllisiä toimijoita, kuten kulttuurilaitoksia ja Kotilinnasäätiön vuokra-asuntoja.

 

Hallituksilla on ollut tapana suosia omia äänestäjiään ja kohdentaa verotusta tasapäistävään suuntaan. Esimerkki tästä on nykyisen hallituksen tuloveroratkaisu. Kaikkia tuloluokkia kevennetään samalla prosentilla, jolloin suurituloinen tietenkin voittaa. Syynä tähän ovat hallituksen indeksileikkaukset, jotka uhkaavat ajaa pienituloiset eläkeläiset yhä ahtaammalle. Autoveroratkaisu suosii bemarimiehiä enemmän kuin puntolla päästeleviä. Pienten henkilöyritysten tukemiseen tarkoitettu yrittäjävähennys suosii eniten ylimpien tuloluokkien henkilöyrittäjiä, ei esimerkiksi partureita tai suutareita. Verohelpotukset menevät siten osin apteekkareille ja lakitoimistoille. Listaa voisi jatkaa mm. sillä, että alentamalla perintö- ja lahjaverotusta hallitus on lahjoittamassa peräti 40 miljoonaa euroa hyvätuloisille.

 

Olen sitä mieltä, että verotuksen tulee perustua siihen periaatteeseen, että ne joilla on veronmaksukykyä, osallistuvat eniten yhteisten menojen kustantamiseen. Se voidaan hoitaa progressiolla, jolloin isoista tuloista maksetaan veroa enemmän kuin pienituloinen. Vastustan tasaveotusta eli sitä, että kaikki maksavat veroa samalla prosentilla tuloista riippumatta. Tasaveroa on mm. kunnallisvero ja arvonlisävero. Pienikin arvonlisäveron korotus iskee pahiten köyhän rahakukkaroon ja pienyrittäjän toimintaellytyksiin. Sen sijaan kiristäisin varallisuuteen ja pääomiin kohdistuvaa verotusta sekä puuttuisin harmaan talouden verotuksen ongelmiin entistä tehokkaammin. Harmaata taloutta on myös pääomien ja yrityksen tuloksen siirtäminen suomalaisilta tytäryhtiöiltä halvemman verotuksen maassa toimivalle emoyhtiölle.

 

Oikeudenmukainen verotus on meidän kaikkien etu!

 
Esa Kanerva