Onko puhtaan juomaveden hankinta lähes rikollista puuhaa?

                                                                                                                                          23.9.2023

Puhtaan juomaveden hankinta on leimattu yhteiskunnan etujen vastaiseksi hämärähommaksi. Tekopohjavesihanke Tavasen kannattajia on uhkailtu ja koko hanketta maalitettu sanalla sanoen roskapuheella. Tampereen Veden Tavase-hanketta ollaan näköjään hautaamassa lopullisesti. Eikä päätöksentekijät näköjään malta odottaa edes Korkeimman Hallinto-oikeuden päätöstä siitä, uhkaako pohjaveden teko ympäristöä sillä tavalla kuin nyt on julkisuudessa annettu ymmärtää vai toimitaanko veden hankinnassa kestävällä tavalla. Hosumiseen taitaa ollakin suurin syy se, että oikeuden päätös on todennäköisesti myönteinen Tavase-hankkeelle. Luvan myöntämisen jälkeen päätös hankkeen lopettamisesta on ainakin vaikeampaa, koska argumenttien täytyy olla faktaa.

Johtokunnan nykyinen jäsen Erkki Salopino kertoo Kunnallisjärjestön sivuilla, ” Mielestämme Tavase -hankkeen voi lakkauttaa, sillä sitä on mahdoton toteuttaa järkevästi tai taloudellisesti eikä se, että odotetaan luparatkaisuja muuta enää mitään, kommentoi johtokunnan jäsen Erkki Salopino.” Tampereen Veden omilta sivuilta ja netistä on luettavissa selkeästi Veden oman vedenhankintaselvityksen tutkimustulokset, jotka todistavat Erkin puheet totuuden vastaisiksi. Elinkaarikustannukset huomioiden Tavasen vesi on selkeästi halvin vaihtoehto, 0,22 snt M3. Ruskon laitoksen vastaava tuote tulee maksamaan 0,35 snt m3. Laitosinvestoinnit ovat kutakuinkin samaa hintaluokkaa. Tuohon Erkin mainintaan hankkeen järkevyydestä ei tarvinne ottaa kantaa. Meillä on niin monta järkeä kuin on miestäkin.

Sitten muutamalla sanalla tuotantotavan vaikutuksesta veden laatuun. Pintavedestä on siinä luontaisesti esiintyvä humus poistettava kemikaaleilla. Tekopohjaveden valmistuksessa ei tarvita saostuskemikaalia. Koska vesi voidaan tuottaa ilman saostuskemikaalia, veden tuottamisen toimintavarmuus lisääntyy kemikaaliin liittyvän hankintariskin poistuessa. Kemikaalia säästyy miljoona kiloa vuodessa. Bakteerit syövät harjuvarastoinnin aikana luontaisesti veden humuksen tuottaen vain vettä ja hiilidioksidia.

Tekopohjavesi on tutkitusti ympäristöystävällinen tapa tuottaa juomavettä. Kemiallisen pintaveden valmistuksen hiilijalanjälki on moninkertainen tekopohjaveden valmistukseen verrattuna. Tampereen kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030. Eikö tämäkään seikka merkitse Salopinolle mitään!

Tavase lisää vedenhankinnan varmuutta, kun se tuo Tampereen Kaupinojan vesilaitoksen rinnalle toisen tyyppisen raakavesilähteen. Kaupinoja on pintavesilaitos, joka ottaa vetensä Näsijärvestä. Ruskon vesilaitos ottaa vetensä Roineesta. ”Tekopohjavesi on myös pintavettä paremmin suojassa laskeumilta. Tekopohjavesilaitoksessa veden imeytys voidaan keskeyttää viikoksi ilman vaikutusta vedentuotantoon. Ruskon vesilaitoksessa vedenkäyttöä voidaan jatkaa vain 2 tuntia, jos raakavedenotto joudutaan keskeyttämään”. Olisin Erkkinä tästäkin seikasta huolestunut huomioon ottaen maailmatilanteen.

Tavase-hankkeeseen oli käytetty 8,19 miljoonaa euroa Tampereen varoja vuonna 2021. Näin suureksi kasvanut summa on demokratian hinta. Valittajat ja valittajat kierros toisensa perään ovat pyörittäneet byrokratiaa ja työllistäneet oikeuslaitosta sekä asiantuntijoita. Jos Tampereen kaupungin valtuusto hyväksyy Tavase-hankkeen pysäyttämisen ilman Korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä, on turha puhua päätöksenteon perustuvan sen jälkeen tiedolla johtamiseen.

Esa Kanerva