On monenlaisia perusoikeuksia

 

                                                                                                     21.9.2022

Kansanedustaja Jukka Gustafsson vaati eduskuntatalon edessä hiljaisuutta, perustellakseen perustuslakivaliokunnan kantaa ns. pakkolakiin hoitajien mielenilmaisussa, viime perjantaina. Kuten Gustafsson yritti selittää, kysymys ei ole hoitajien perustuslain takaamasta lakko-oikeuden kaventamisesta, vaan perustuslain takaamien kansalaisten oikeuksien tärkeysjärjestykseen laittamisesta. Teho-hoitopotilaan ja vanhuksen henki on tärkeämpi kuin jonkin ammattiryhmän lakko-oikeus.  Hoitoala on terveyden ja hengen kannalta kriittistä. Jokaisen ammattilaisen tulisi ottaa huomioon realiteetit lakkohuumasta riippumatta. Liittojohtajat eivät pahempaan umpisolmuun voisi enää sinänsä oikeutettua palkkakysymystä ajaa. Nyt olisi kaikki panokset laitettava piippuun kunniallisen ja oikeudenmukaisen ratkaisun löytämiseksi. En usko hoitajien kunta-alasta poikkeavaan palkkaratkaisuun. Kannattaisi miettiä jo 30 vuotta sitten pöydällä olleita hahmotelmia hoitoalan palkkarakenteen muuttamisesta. Palkkaus voisi paremmin perustua toimenpiteisiin, pätevyyksiin, vastuisiin, koulutukseen ja erilaisiin nimikkeisiin. Mallia voisi ottaa lääkärisopimuksesta. Tavoitteeseen pääsemiseen vie yleensä monta tietä. Keinoja kohottaa hoitoalan palkkatasoa erillään muusta kunta-alasta on kyllä olemassa, jos osapuolilla tahtoa ja osaamista riittää!

Esa Kanerva, pääluottamusmies emer.