Demariyhdistyksen mielipide Ukrainan sotaan

16.3.2022

Tampereen Sosialidemokraattisen Toveriseura mielipide Ukrainan sotaan 10.3.2022

Suomi tuomitsi torstaina 24. helmikuuta jyrkästi Venäjän Ukrainassa aloittamat sotilaalliset toimet. Venäjän toimet kohdistuvat Ukrainaan, mutta ovat hyökkäys myös koko Euroopan turvallisuusjärjestystä vastaan. Venäjän hyökkäys on räikeä kansainvälisen oikeuden loukkaus. Venäjän tulee välittömästi pysäyttää sotatoimet ja palata neuvottelupöytään.

Suomi tukee vankasti Ukrainan itsenäisyyttä, suvereniteettia, itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta. Suomi selvittää tapoja, joilla vahvistetaan Suomen tukea Ukrainalle.

Suomi vastaa Venäjän toimiin osana Euroopan unionia.

Tasavallan presidentti totesi torstaina 3. maaliskuuta käynnissä olevan sodan vaikutuksista Suomen turvallisuuteen ja Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, että turvallisuusympäristömme on nyt nopeassa ja rajussa muutoksessa. Tässä tilanteessa on kuitenkin erityisen tärkeää pitää pää kylmänä ja arvioida jo tapahtuneiden ja mahdollisesti tulevien muutosten vaikutusta turvallisuuteemme huolella – ei viivytellen, mutta huolellisesti.

Toveriseuran on helppoa ja luonnollista yhtyä yllä oleviin virallisiin lausumiin. Harkittaessa perusteellisesti muuttuneen turvallisuusympäristömme vaikutuksia ulko- ja turvallisuuspoliittisiin ratkaisuihimme ei kuitenkaan mitään vaihtoehtoa tule sulkea lähtökohtaisesti pois.

Toveriseura pitää tulevien turvallisuusratkaisujemme vähimmäistasona Yhdysvaltain kanssa solmittavaa sopimusta, jolla Suomesta tulee Yhdysvaltain ”merkittävä Natoon kuulumaton liittolainen” (major non-Nato ally, MNNA-status). Kyseessä ei ole siis Naton jäsenyys, vaan Yhdysvaltain kongressin yhdessä Yhdysvaltain presidentin kanssa hyväksymä liittolaissuhde. MNNA-status takaa sellaisia etuja yhteistyössä Yhdysvaltain asevoimien kanssa, joita ei ole Natoon kuulumattomilla valtioilla. Näitä ovat muun muassa etusija kaikkien puolustustarvikkeiden saamisessa, yhteistyö Yhdysvaltain puolustusministeriön kanssa puolustushankkeiden tutkimus- ja kehitystyössä sekä mahdollisuus käyttää Yhdysvaltain rahoitusta aseiden ja muiden puolustusvarusteiden hankinnassa tai lainaamisessa.

Suomen on helppoa ja joustavaa kehittää MNNA-statusta eteenpäin sillä tavoin, kun Euroopan tuleva turvallisuusjärjestys edellyttää. Suomen turvallisuus arvioinnissa kaiken keskiössä.

Toveriseuran johtokunta, puheenjohtaja Esa Kanerva