Onnistumisia

                                                                                                                                 13.3.2020

Vietämme tänään Talvisodan loppumisen 80-vuotismuistopäivää. Taistelukentille jäi kaatuneina runsas 25 tuhatta suomalaista miestä ja naista. Suuri kunnia ja kunnioitus heille!

¤¤¤¤¤¤

Demareilla oli ennen viime kunnallisvaaleja viiden kohdan tavoiteohjelma. Nyt on välitarkastelun aika. Alla on arviota siitä, miten olemme onnistuneet.

1. TYÖLLISYYS ON YKKÖSASIA

SDP:n tärkein tavoite on ollut työttömyyden alentaminen. Työttömyys onkin laskenut vajaassa kolmessa vuodessa 13 prosentista 10 prosenttiin, eli työttömiä on 6 000 henkeä vähemmän. Työvoimapolitiikkaan ja uusiin työllistämistoimiin on budjetoitu 5 miljoonaa euroa lisää rahaa vuodessa. Kaupungin suurten rakennushankkeiden työllistävä vaikutus on ollut merkittävä.
2. KOULUTUS JA SIVISTYS OVAT TAMPEREEN MENESTYSTEKIJÄ

Olemme vaikuttaneet siihen, ettei perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja ole nostettu. Subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta on pidetty kiinni. Yhteensä 12 homekoulua tai -päiväkotia on korjattu tai korjataan. Yli 2500 uudelle oppilaalle ja lapselle on järjestetty koulu- tai hoitopaikka. Tampere tavoittelee Euroopan kulttuuripääkaupungin asemaa.

3. TURVAA JA HUOLENPITOA

Ikäihmisten palveluiden rahoitusta on nostettu 27 miljoonalla eurolla. Ympärivuorokautisia hoitopaikkoja on lisätty 260, ja kotihoitoon on palkattu 100 hoitajaa lisää. Yhä useampi ikäihminen saa tarvitsemansa hoidon. Mielenterveys- ja päihdepalveluihin on laitettu lisää voimavaroja. Lastensuojeluun on saatu palkattua uusia sosiaalityöntekijöitä.

4. KÖYHYYDEN JA ERIARVOISUUDEN EHKÄISY
Olemme saaneet aikaan köyhyysohjelman, jonka toimenpiteitä on viety eteenpäin. Vähävaraisten lasten harrastusmahdollisuuksia on lisätty. Alueellisia oppimiseroja on ryhdytty vähentämään 0,7 miljoonan euron määrärahalla. Maksuton ehkäisy on ulotettu alle 22-vuotiaisiin. Päihtyneiden päivätoimintakeskuksen Huoltsun aukioloaikoja on lisätty.

5. KOHTI HIILINEUTRAALIA TAMPERETTA 2030

Raitiotien 1. vaihe valmistuu 2021. Nopeiden junayhteyksien kehittäminen on edennyt ja hankeyhtiö on perusteilla. Kansallista kaupunkipuistohanketta on viety eteenpäin ja uusia luonnonsuojelualueita on perustettu mm. Kintulammille ja Hervantaan. Sähkölaitoksen Naistenlahden voimalaitoksen remontti valmistuu 2023, joka vaikuttaa merkittävällä tavalla CO2 päästöjen vähenemiseen.

Esa Kanerva