Vuoden ensimmäinen valtuuston kokous


                                                                                                                                  

                                                                                                                     26.1.2019

Maanantaina pidetään vuoden 2019 ensimmäinen kokous. Se alkaa kyselytunnilla. Perussuomalaisten Sakari Puisto kysyy alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikosepäilyistä Tampereella. Vihreitten Olli-Poika Parviainen on vailla tietoa kaupungin päiväkotien henkilöstöpolitiikasta ja lapsiryhmistä. Kokoomuksen Matti Höyssä on huolissaan kaupungin länsipuolen kauppojen lopettamisista ja siirtymisistä muualle kaupunkiin. Vasemmistoliiton Minna Minkkinen kysyy kehitysvammaisten palveluiden perään. Kokoomuksen ryhmänjohtaja Sasi on harmissaan aurauksen aiheuttamista haitoista kiinteistöille. Pormestari Lyly ja apulaispormestarit Loukaskorpi sekä Jäntti vastaavat.

Sitten mennään varsinaisiin lista-asioihin. Puhutuin aihe lienee kaupungin vuoden 2018 tilinpäätösennuste. Pahalta näyttää. Ennuste kertoo 68 miljoonan euron alijäämästä. Ennuste on parantunut vuoden loppua kohti mentäessä 8,2 miljoonaa euroa. Tulosta on pakko kutsua heikoksi. Talous ui syvällä noususuhdanteesta ja työttömyyden vähentymisestä huolimatta. Menot ovat kasvaneet edellisvuodesta 4,3, prosenttia. Verorahoitus on kuitenkin jäämässä vuoden 2017 tasolle. Kunta-alan palkkaratkaisu maksoi 10 miljoonaa euroa lisää palkkamenoihin eli 2 %.

Ylityksiä menoissa on eniten sotepuolella. Summa on 5,5 miljoonaa euroa. Syynä sanotaan olevan Sairaanhoitopiirin voimakas hoitopäivien määrän nousu. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan tilinpäätösennuste ylittää suunnitellun 3,8 miljoonalla eurolla. Lasten määrä on kasvanut ja perusopetuksessa on ollut oppilaita enemmän.

Liikelaitoksista saatiin tuottoja 1,9 miljoonaa suunniteltua enemmän. Talonrakennusinvestoinnit ovat lykkääntyneet ja rahaa on säästynyt 35,1 miljoonaa euroa. Lainakanta nousee 707,5 miljoonaan euroon. Asukaskohtainen lainamäärä nousee 3003 euroon per asukas vuoden 2018 lopussa.

Nyt on odotettava säästöohjelmien toimeenpanoa ja vaikutusta. Verotulojenkin luulisi kasvavan. Mihinkään hötkyilyyn ei ole aihetta, vaikka talousluvut viime vuodelta ovat karmeat. Palvelut on turvattava.

Paljon puhuttanee myös lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Sen avulla ohjataan, johdetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointityötä kunnissa. Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma noudattaa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen keskeisiä tavoitteita eli pyrkii turvaamaan osaltaan lapsen oikeuden erityiseen suojeluun ja hoivaan. Arviointini mukaan suunnitelman laadinnassa on onnistettu ja se on varsin kattava.

Kokouksessa käsitellään Keskustan aloitetta tehdä Tampereesta muovinkierrätyksen kärkikaupunki. Pirkanmaan Jätehuollosta tiedän, että kiinteistökohtainen muovinkeräys aloitettiin vuonna 2018 Tampereen ja Pirkkalan taajamissa. Vuoden 2019 alusta Pirkanmaan Jätehuolto kerää pakkausmuovia kiinteistökohtaisesti Kangasalan, Nokian, Pirkkalan, Tampereen ja Ylöjärven taajamissa. Suunnitelmissa on myös kokeilu kaiken muovin keräämiseksi. Muovin kerääminen on siksi hankalaa, että muovi täyttää jäteastiat nopeasti ja useat noutokerrat hukkaavat ympäristöhyödyt nopeasti. Keräystä on kokeiltu vain taajamissa, koska diesel-käyttöiset roska-autot ovat ympäristön kannalta hyödyttömiä muovia kaukaa haettaessa.

Valtuustoterveisin Esa Kanerva