Miten kaupungin tulopohjaa voitaisiin vahvistaa?


                                                                                                                                  


                                                                                                                                          16.1.2018

Kaupungin käyttötalouden tasapainottamisessa on tietenkin kaksi vaihtoehtoa, lisää tuloja tai vähemmän menoja.Tulopuolen ja palvelujen vaikuttavuuden tehostamisessa on noudatettava tasa-puolisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Kaikkia toimialueita on kohdeltava suhteellisesti yhdenvertaisesti. Sosiaali- ja terveys- sekä opetustoimen yhteinen budjetti on 2/3 koko kaupungin taloudesta, joten niiden tehostamistoimien vaikuttavuus on oltava 2/3 kokonaisuudesta. Kaikki muu on näpertelyä. Kunnallisessa palvelutoiminnassa on mielestäni vaikeata arvottaa eri osa-alueita, puhdas vesi on ihmisen kannalta yhtä tärkeää kuin ihmisen hoitaminen. Toiminnan tehostaminen ei saa näkyä palveluiden laadussa, vaan ne tehdään ”älykkäästi” siten, että asiakas ei sitä juuri huomaa.

Mennään sitten konkreettisiin toimenpide-ehdotuksiin. Aloitetaan tiloista. Kaikki kaupungin omistamat ja itselleen vuokraamat toimitilat, niiden koko, soveltuvuus ja tarkoituksenmukaisuus on arvioitava tila-asiantuntijoiden toimesta nyt heti ja tästä eteenpäin kolmen vuoden välein. Virkamiehet ja politiikka tekevät arvioinnin pohjalta johtopäätökset ja toimenpiteet. Luotan, että näin vapautuu huomattava määrä epätarkoituksenmukaista tilaa ja kustannukset vähenevät. Talous kiittää. Julkisten tilojen rakentamisessa on käytettävä standardointia mahdollisimman paljon hyödyksi ja tilojen monistaminen olisi hyväksyttävä. Tilojen ja kapasiteetin käyttöasteiden on noustava.

Henkilöstöpoliittisten päätösten oltava sitovia, henkilöstömäärän tason arvioi kaupunginhallitus ja valtuusto, asetetut tavoitteet ja päätökset ovat ehdottomia. Onnistuminen edellyttää henkilöstöpolitiikasta vastaavilta virkamiehiltä osaamista, näkemystä ja lujuutta. Vakanssien siirrot, täytöt ja yhdistämiset on oltava toiminnan kannalta perusteltuja, ne on tehtävä kannustaviksi sekä esimiehille ja työntekijöille.

Maksupolitiikkaa on tehtävä sosiaalisesti oikeudenmukaisesti, maksuasetukset rajoittavat, mutta skaalaa on rohjettava käyttää, ne maksavat, joilla on varaa. Työllistämiseen kannattaa panostaa, koska se vähentää menoja. Tällä hetkellä ollaan oikealla tiellä.

Koulutuksessa ei tingitä laadusta, ainostaan seinistä pormestariohjelman mukaan. Pienimmät käyvät lähikoulua, isommat kulkevat pitemmän matkan, yhtenäiskoulut ovat hyvä ratkaisu. Terveydenhuollon lääkäri-hoitajavastaanottojen vaje on poistettavissa jo olemassa olevilla malleilla, esimerkiksi jakamalla potilaat erilaisiin kohderyhmiin heidän palvelutarpeensa mukaan. Opetuksessa ja terveydenhoito- sekä sosiaalipalveluissa voidaan käyttää kohderyhmä huomioiden nykyistä tietotekniikkaa paremmin hyödyksi.

Kaupungin hankintojen edelleen tehostaminen ja logististen palvelujen keskittäminen Logistiikkayhtiöön on taloudellisesti kannattavaa. Itse asiassa koko kaupungin palveluverkon vaikuttavuuden arviointi tekeminen on välttämätöntä. Työn jälkeen tehdään tarvittavat päätökset.

Esa Kanerva