Mitä Ruotsissa oikein tapahtuu?

                                                                                                                                         21.4.2020

Suomessa ihmetellään Ruotsin korona-politiikkaa. Uhreja on tullut suhteessa väkilukuun nähden kymmenkertainen määrä kuin Suomessa. Kuolleista ainakin kolmasosa on vanhainkodeissa asuneita vanhuksia. Meillä on pidetty Ruotsia esikuvana ja mallimaana menneet vuosikymmenet. Sen on kuviteltu olevan meitä edellä sotaa käymättömänä maana yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa kehityksessä valovuosia. Nyttemmin ainakin varallisuuserot ovat maittemme välillä tasoittuneet. Onko Ruotsi tällä hetkellä  jollakin tavalla meitä edellä  kielteisessä mielessä yhteiskunnan tilassa ja arvovalinnoissa. Heillä näyttää olevan varaa kääntää selkänsä omille vanhuksilleen. Tiukkoja rajoituksia ei ole haluttu tehdä. Vanhusten luona vierailukäynnit kiellettiin vasta huhtikuun alussa. Tauti on levinnyt laajalti, 44 kunnassa ja 51 kunnan vanhainkodeissa epäillään koronavirustartuntoja. Yli 500 ikäihmistä on kuollut. Karmeita lukuja.

Ruotsin hallituksen valinnat ovat eettisesti kestämättömiä. Vanhukset ovat laitoksissaan hoitajiensa armoilla. He ovat fyysisesti hauraita, osa dementikkoja. Vanhainkodin asukkaat on sidottu palveluasuntoonsa ja pakoon ei pääse. Jos suojaustoimenpiteitä ei tehdä, on täysin varmaa, että tauti leviää laitokseen. Eihän tämä voi olla laskelmoitua, ei tietenkään? Kysyä voi, miksi mitään ei pandemian alkuvaiheessa tehty vanhusten suojelemiseksi? Tekojen laiminlyönti on yhtä tuomittavaa kuin itse teko. Sikäläisellä hallituksella on ollut tietoa kylliksi ja neuvojakin on varmaan saatu. Onko Ruotsin päätöksentekokulttuuri mennyt täysin mädäksi? Kansaa ei uskalleta käskeä, työpaikoillakin vain diskuteerataan, keskustellaan.

Vaikka Suomessakin on kuollut vanhuksia kymmenittäin tautiaaltoon, meillä näyttäisi kuitenkin olevan tahtoa ja halua suojella yhteiskuntamme heikompia. Kuitenkin on kauhistuttava luku, kun Ylä-Savossa kuolee 11 vanhusta 30 paikkaisessa palvelutalossa. Ylä-Savon sote-kuntayhtymä on tilannut kolme väliaikaiseen vainajien säilytykseen soveltuvaa kylmäkonttia. Miltähän tuntuu täysissä järjissään olevasta vaarista tai mummusta lukea lehdistä tällaisia uutisia? Meidän liikkumaan pääsevien ja vielä terveiden ihmisten murheet taitavat olla pieniä tähän ahdistukseen nähden.

Millähän Ruotsin hallitus tulee selittelemään koronan jälkeen kansalaisilleen vanhusten kohtaloa ja kohtelua? Amerikan tilanteesta ei nyt voi puhua samana päivänäkään kuin naapurimaamme, mutta eihän murhaakaan tee oikeutetuksi se, että joku muukin on tehnyt sellaisen teon. Pääministeri Löfven saa selitellä lepsua suhtautumistaan vielä moneen kertaan. Voi tietenkin olla, että hän suhtautuu jälkikäteen poliitikon klassisella asenteella, älä tunnusta, älä selitä, älä välitä.

Varmasti moni omainen pohtii jatkossa oman vanhuksensa sijoittamista laitokseen, niin Ruotsissa kuin meillä. Kyllä ikäihmisetkin tulevat panemaan hanttiin kotoa lähtöään ja yrittävät sinnitellä siellä mahdollisimman pitkään. Uusia vanhusten asumisratkaisuja on keksittävä. Tämä epidemia opettaa, että nykyiset ratkaisut eivät kriiseissä toimi. Meidän tulee suojata ja turvata vanhustemme elämä kaikissa tilanteissa!

Esa Kanerva