Aloitteeni seudullisesta vesihuoltoyhteistyöstä

                                                                                                                                       25.11.2019

Tein runsas vuosi sitten valtuustoaloitteen seudullisen vesihuollon selvittämisestä. Tassä saamani vastaus:

"Esa Kanerva on jättänyt valtuustoaloitteen, jossa hän ehdottaa seudullisen vesihuoltolaitoksen edellytysten ja toteutuksen selvittämistä.

Aloitteessaan Kanerva toteaa, että vesilaitostoiminta keskittyy suurempiin yksiköihin Suomessa. Keskittämisen tavoitteena on parantaa vesihuollon toimintavarmuutta, kehittää suunnittelua ja rakennusprojektien hallintoa sekä hallita vesihuoltokustannuksia. Vesilaitosten haasteena on verkostojen korjausvelka, jonka arvioidaan nostavan vesitaksoja tulevaisuudessa.

Tampereen seudun vesihuollon tulevaisuudesta tehtiin laaja selvitystyö vuosina 2009 ja 2010. Selvitys päätyi suosittamaan Tampereen seudun vesihuolto-osakeyhtiön perustamista, mutta päätöstä yhtiön perustamisesta ei tuolloin syntynyt. Tampereen jatkovalmistelussa vuonna 2014 päätettiin toteuttaa Sulkavuoren keskuspuhdistamo, kun taas puhtaan veden liiketoiminta päätettiin arvioida erikseen myöhemmin.

Seudun kaupunkien ja kuntien yhteistyönä toteuttavan keskuspuhdistamon työt ovat nyt käynnissä. Toiminnan Tampereen Sulkavuoressa on määrä alkaa vuonna 2023.

Kanervan ehdottaman selvityksen aloitusta on valmisteltu kaupungin omistajaohjauksessa talven ja kevään 2019 aikana. Selvitystyön on määrä alkaa vielä syksyn 2019 aikana. Tehtävä on laaja. Siksi selvitystyö jatkuu pitkälle vuoteen 2020 ja mahdollisia päätösehdotuksia voidaan odottaa todennäköisesti vuoden 2020 loppupuolella.

Uuden selvityksen tarkoituksena on myös kartoittaa Tampereen seudun kuntien yhteistyömahdollisuuksia ja -halukkuutta seudulliseen vesihuoltoyhtiöön, joka kattaisi vesihuollon, viemäröinnin ja jätevesien käsittelyn. Työssä määritellään myös vesihuolto-omaisuuden kunto ja korjaustarve.

Kymmenen vuotta sitten tehty selvitys antaa hyvät lähtökohdat tulevalle työlle ja nopeuttaa uuden selvityksen tekemistä, mutta esimerkiksi putkiverkostojen ja laitosten arvot on päivitettävä nykyhetkeen.

Selvityksessä arvioidaan niin ikään seudullisen yhteistyön vaikutusta kuntien talouteen, asiakastaksoihin, palvelujen laatuun, toiminnan riskeihin ja investointeihin."

Esa Kanerva