Viimeinen valtuusto ennen kesälomia
                                                                                                                                  16.6.2018

On helppo ennustaa, että valtuusto istuu ensi maanantina pitkään. Listalla on tukku pitkää käsittelyä vaativia isoja asiakokonaisuuksia. Kokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017. On päätetty, että arviointikertomus ja vuoden 2017 tilinpäätös käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Talousjohto esittelee Kaupungin huhtikuun toiminnan ja talouden katsauksen. Erityistä mielenkiitoa on herättänyt Tampereen lausunto maakunta- ja soteuudistuksesta. Puhetta varmasti riittää myös tilintarkastus- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille.

Itse aion nostaa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta esille opetuspalvelut. Ne hoidetaan Tampereella edullisesti verrattuna muun Suomen isoihin kaupunkeihin. Ainakin kiitokset opetuspalveluille täytyy antaa. Valtuuston tulee kiinnittää huomiota opetusryhmien kokoon. Ne olivat kaupungissamme suuirimmat verrattuna muihin yli 100.000 asukkaan kaupunkeihin.

Toiseksi haluan kiinnittää huomiota hallituksen säätämään ns. muutosrajoittimeen, joka leikkaa tulevia valtionosuuksia vuoden 2020 sote-uudistuksen jälkeen, mikäli sote-kustannukset nousevat vuosina 2018 ja 2019. Siis mikäli sosiaali- ja terveysuudistus toteutuu. Miljoonan nousu kustannuksissa leikkaa 600.000 valtionosuuksia pysyvästi vuoden 2020 jälkeen.

Sitten otan keskusteluun omistajaohjauksen resurssit. Yhtiöistä saadun palautteen perusteella omistajaohjauksen henkilöstö on osaavaa, asiantuntevaa ja vuorovaikutteisesti työskentelevää. Sote-uudistuksesta huolimatta ei ole näköpiirissä, että kaupungin tytäryhteisöjen ja osakkuusyhtiöitten lukumäärä tulisi vähenemään, päinvastoin. Myös niitten merkitys taloudellisesti on kaupungille huomattava. Tulevassa päätöksenteossa olisi arvioitava, onko omistajaohjausyksiköllä tarpeelliset ja riittävät voimavarat hoitaa tehtäviään siten, että sen työntekijöillä on inhimilliset työn tekemisen mahdollisuudet ja työn vaikuttavuus ovat optimaalisella tasolla.

Tilinpäätöksen tilikauden tulos muodostui 10,7 miljoonaa alijäämäiseksi. Vertailukelpoinen nettomenojen kasvu oli vuonna 2017 2,0 prosenttia. Verotulot kasvoivat 2,5 prosenttia yhteisöveron ja kiinteistöveron kasvun vuoksi. Toisaalta valtionosuudet pienenivät 10,1 prosenttia. Asukaskohtainen lainamäärä oli vuoden lopussa 2.275 euroa. Kun tilinpäätös on alijäämäinen, eihän tilanne ole hyvä, toisaalta pahimmat kauhuskenaariot eivät toteutuneet.

Talouden katsauksessa kerrotaan madonluvut tämän hetkisestä tilanteesta. Koko vuoden tulosennuste päätyy 57,8 miljoonan euron alijäämään. Suurimmat menojen ennustetut ylitykset ovat hyvinvoinnin palvelualueella, 56,5 miljoonaa. Kaupungin nettomenojen kasvu on kiihtymässä 5,0 prosenttiin ja verorahoituksen kasvu on jäämässä 2,1 prosenttiin. Kaupungin talous on heikentymässä kestämättömän huonolle tasolla. Varmasti joudutaan edellisen tasapainottamisohjelman jatkoksi toteuttamaan talouden tehostamistoimenpiteitä. Veroratkaisuista on ainakin keskusteltava. Palveluverkkoa on tarkasteltava uudestaan ja katsottava, onko siellä tiivistettävää. Asiaan palataan elokuun valtuustossa.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi lausuntoa maakunta- ja sote-uudistuksesta. Vihreät ovat kampanjoineet ja olleet aloitteellisia asian suhteen. Lienevätkö eduskuntavaalit mielessä? Olen sitä mieltä, että koska esimerkiksi Turku ja Helsinki ovat esittäneet kriittiset kannanottonsa, olisi erikoista, jos Tampereella ei reagoitaisi mitenkään. Jotta Kokoomus ja Keskusta saatiin mukaan, lausunto on vähän ympäripyöreä, mutta ajaa tarkoituksensa. Aion käyttää puheenvuoron ja esittää ihmettelyni ainakin soten rahoituksesta, tietotekniikasta ja henkilöstökysymyksistä.

Tili- ja vastuuvapauspykälässä tarkastuslautakunta esittää valtuustolle tiedoksi, että kaupunginvaltuusto myöntää tili- ja vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta lukuun ottamatta Tampereen Vesi Liikelaitoksen 31.1.2018 saakka toiminutta toimitusjohtaja. Tästä käytäneen keskustelua ja voi olla, että vastuullisten piiriä halutaan laajentaa. Asia koskee siis Veden edellisellä valtuustokaudella toiminutta johtokuntaa.

Esa Kanerva