Valtuusto kokoustaa tänään
                                                                                                                               18.12.2017

Vuoden viimeisin valtuuston kokoustaminen on tänään. Tärkeitä asioita on listalla kuitenkin paljon. Valtuusto sinetöi Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin. Puolueet on asettaneet omat listansa vaalia varten. Korjattua hallintosääntöä esitetään hyväksyttäväksi. Yleisön mielenkiintoa riittää ainakin yhteen kohtaan, nimittäin palkkiosäännön muuttamiseen. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on päivitetty. Valtuustolle esitellään tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma tuleville neljälle vuodelle. Sitten on esitetty valtuuston hyväksyttäväksi asemakaavat Pulesjärven Itäniemessä, Tesoman Ristimäessä, Nalkalassa ja Isokuusessa. Ennen valtuuston kokousta on kyselytunti, jossa kysellään mm. Tampereen velkarakennetta, ammtillista koulutusta, liikuntapalveluiden tiedottamisesta, kansalaisodan vainajien nimien lisäämisestä Kalevankankaan hautausmaalla ja paperittomien henkilöitten terveydenhuollosta.

Pirkanmaan vaalipiiristä ehdotetaan Kuntaliiton valtuuskuntaan mm. Pekka Järvistä Valkeakoskelta, Hanna Lainetta Kangasalta ja Aila Dundar-Järvistä Tampereelta.

Hallintosäännössä on tehty teknisiä muutoksia. Valtuuston tulee hyväksyä ja päättää esimerkiksi Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen lakkauttamisesta kunnallisena liikelaitoksena. Kaupunginhallituksen tehtäviä on tarkistettu. Kaupunginhallistus vastaa kaupunkistrategian tarkistamisesta vähintään kerran valtuuskauessa.Osaamis- ja elinkeinolautakunnan erityistehtäviä päivitetään. Palkkioasiassa ollaan muuttamassa ns, kolmen tunnin sääntöä. Sääntö rajataan koskemaan vain valtuutettuja. Samoin saman toimielimen samana päivänä pidetyt tilaisuudet katsotaan yhdeksi kokonaisuudeksi. Eipä minulla tuosta ole muuta sanottavaa, että jos on ollut ongelma, se täytyy ratkaista. Pyrin itse olemaan paikalla ajoissa ja kokouksen loppuun asti.


Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa tullaan käsittelemään Hallintosääntöön tehtyjen muutosten vuoksi ja henkilöstöorganisaation päivittämiseksi.

Tarkastuslautakunta kertoo tulevien vuosien arviointikohteet yleisellä tasolla. Vuosittaiset tarkatuskohteet päätetään vuosittain ei niistä ilmoiteta sen tarkemmin. Haluaisin, että Tarkastulautakunta ottaisi joka kohdealueella huomioon turvallisuusnäkökulman ja poikkeusolojen vaatimukset tarkastettavalla alueella.

Valtuustossa käsitellään myös Yleiskaavoituksen työohjelma vuosille 2017-2021. Yleiskaava varmistaa osaltaan myös strategin toteuttamista. Mm. hiilineutraaliuden tavoittaminen vuonna 2030 edellyttää sitä, että energiatehokkuus paranee yhdyskuntarakennetta ehyttämällä. Käytetään uusiutuvia energiamuotoja ja suositaan kestäviä liikkumisen ratkaisuja. Vuosittain Tampereelle muuttavat n. 3000 henkilöä tuovat omat vaatimuksensa kaavoitukselle.

Esa Kanerva