Nahkurin orsilla tavataan

                                                                                                      9.2.2024

Petteri Orpon hallitus ei taida ymmärtää, että kansan yhtenäisyys on parasta turvallisuuspolitiikkaa. Maanpuolustustahto kumpuaa kansalaisen kokemuksesta, että hänellä on isänmaassa jotakin itselleen arvokasta puolustettavaa. Eripurainen kansa on resilienssiltään heikko.

Neljäkymmentäluvun poliitikot ja vuorineuvokset ymmärsivät kansan yhtenäisyyden tarpeen. Siitä on todisteena työnantajien 1940 antama ns. tammikuun julistus, "tammikuun kihlaus", jolla tunnustettiin ammattiliitot neuvotteluosapuoliksi työmarkkina-asioita koskevissa kysymyksissä. Osapuolet sopivat, että neuvotteluissa pyritään löytämään yhteisymmärrys neuvotteluteitse. Sopimuksen kätilönä toimi sosiaaliministeri, sosiaalidemokraatti Fagerholm. Taustalla oli tietysti ymmärrys ja pyrkimys kansakunnan eheyttämiseen traumaattisen sisällissodan jälkeen.

Kuusikymmentäluvun lopulla Kekkosen aloitteesta saatiin aikaan ns. Liinamaa ykkönen. Suomen talous oli tuolloin heikolla tolalla ja työttömyys kovassa nousussa. Presidentti katsoi, että vain yksimielisyydellä saadaan tilanne ratkaistua. Talous ja hinnat saatiinkin vakautettua. Liinamaasopimuksesta vuonna 1968 lähtien tehtiin ns. tupoja useita vuosikymmeniä aina vuoteen 2008 asti, jolloin työnantajat kieltäytyivät niitä tekemästä. Suomalainen hyvinvointivaltio rakennettiin keskeisesti tupojen avulla. Siinä valtio ja keskeiset työnantaja sekä työntekijäjärjestöt sopivat mm. palkoista, hinnoista, veropolitiikasta ja sosiaalipoliittisista kysymyksistä. Pitää muistaa, että Suomi eli nuo vuosikymmenet Neuvostoliiton puristuksessa ja poliittinen liikkumatila, esimerkiksi länteen oli ohut. Ilman yhteen hiileen puhaltamista emme olisi selvinneet. Laitavasemmisto odotteli kautta vuosikymmenien vain tilaisuutta horjuttaa kansalaisyhteiskuntaa. Tupojen avulla yhteiskuntaa rakennettiin hallitusti ja yhteiskuntarauhaa kyettiin ylläpitämään. Jokainen saattoi kuitenkin nähdä ympärillään yhteiskunnan palvelujen kehityksen ja taloudellisen vaurauden lisääntymisen. Vaadittiin malttia ja solidaarisuutta. Ja yhteistä tahtoa ja yhteisymmärrystä isänmaan edusta.

Yhdeksänkymmentäluvun alussa Neuvostoliiton hajotessa ja neuvostoviennin loppuessa kuin seinään, ei saatu aikaan ns. Sorsan sopimusta, jolla olisi leikattu palkkoja ja tehty maan sisäinen devalvaatio. Melkein tyystin on unohdettu, että maassa tehtiin tuolloin kuitenkin tuhansia paikallisia sopimuksia, joilla alennettiin palkkakustannuksia, työntekijät osallistuivat työpaikkojen pelastamiseen ja estivät työantajien konkurssiin ajautumisen. Kiperässä tilanteessa löydettiin yhteisymmärrystä puolin ja toisin neuvotellen, ei sanellen. Ay-liike tunnisti tilanteen poikkeuksellisuuden ja jousti, jousti rajusti.

Elämme vaaran vuosia. Silti vallantäyteydessään Orpon hallitus ei neuvottele. Tavoite on pistää ay-liike polvilleen. Palkansaajien sieluun ja yhteiskuntaan ollaan tekemässä sellaisia haavoja, etteivät ne hevin unohdu. Mihin se turvallisuuspoliittinen näkökulma on unohtunut? Putin nauraa partaansa Suomen tämän päivän sisäiselle riitelylle. Palkansaajapuoli on historiansa aikana käynyt niin monen mankelin lävitse, ettei tuskin Orpo saa sitä nöyrtymään. Edessä on iso kahnaus eikä se ole isänmaan etu. Eduskunta voi tietysti säätää millaisia lakeja haluaa, myös pakkolakeja työelämäkysymyksiin. Onko se viisasta, on eri asia. Huolestuttaa tuleva ennustettavissa oleva lakkosyksy, jos työelämäheikennykset viedään läpi. Voi olla, että hallitus aloittaa kiristämisen. Mikäli ammattiliitot jatkavat lakkoilua, kiristetään ruuvia edelleen. Mieleeni tulee uhkailu ay-maksujen verovähennysoikeuden poistolla.

Mikä neuvoksi? Joskus elämässä mennään vaikeimman kautta ja välttämättä lopputulos ei ole sellainen kuin oli tavoite. Ay-liike taistelee olemassaolostaan ja oikeutuksestaan. Kun on pää pölkyllä, ei siinä kovin rationaalisia ratkaisuja tule mieleen. Pistetään vastaan niin paljon kuin on rahkeissa varaa. Ja jälki on sen näköistä, että ”nahkurin orsilla tavaan”. Pelkästään aseet eivät isänmaalle riitä, tarvitaan yhtenäinen kansa puolustamaan Suomea.

Esa Kanerva